ANADOLU YAKASI – KARTAL

Cumhuriyet mahallesi çile sokak no 26

Telefon : 0216 374 81 17
GSM :    0532 692 73 33
E – Mail : sirlojistik@gmail.com
Web: www.sirlojistik.com

AVRUPA YAKASI – ŞİŞLİ
Telefon :  0212 211 71 81
GSM :     0533 145 68 36
E – Mail : sirlojistik@gmail.com
Web: www.sirlojistik.com