ANADOLU YAKASI – KARTAL
Cumhuriyet mahallesi çilek sokak no 26
Telefon : 0216 374 81 17
GSM :  0532 692 73 33
E – Mail : sirlojistik@gmail.com
Web: www.sirlojistik.com
AVRUPA YAKASI – ŞİŞLİ
Telefon :  0212 211 71 81
GSM :  0532 304 90 66
E – Mail : sirlojistik@gmail.com
Web: www.sirlojistik.com